Certes Networks

Rozwiązania Certes Networks
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D0wLeezb8RA

Szyfratory sieciowe wykorzystujące najnowsze technologie szyfrowania beztunelowego.
Produkty typu appliance, które oferuje Certes Networks służą do szyfrowania transmisji danych z szybkością łącza ("line-speed"). Rozwiązania te mogą pracować z szybkością od 5 Mbps do 10 Gbps, natomiast w obrebie jednego urządzenia możliwe jest elastyczne dostosowanie maksymalnej prędkości transmisji w wymaganym zakresie za pomocą licencji. Oprogramowanie "Certes Trust Manager" służy do zarządzania szyfratorami.

Szyfratory Certes charkteryzuje:

Obsługa 3 w.w. poziomów szyfrowania na każdym z dostępnych urzadzeń.
Szyfrowanie tranmisji w warstwach: L2 - szyfrowanie ramek Ethernet, L3 - pakiety IP (IPsec) oraz L4 (szyfrowanie danych).
Obsługa MPLS.
Polityka szyfrowania może być zależna od: adresów i portu IP, protokołu (w L3 i L4), adresu multicast VLAN ID i tag-a MPLS.
Kryptografia wykorzystująca standardy 3DES, AES-256 CBC, HMAC-MD5 oraz IPspec.
Zarządzanie przez HTTPS oraz SSH (CLI), obsługa syslog, SNMP, logi audytowa; kontrola dostępu administratorów wykorzystuje certyfikaty X.509v3.
Praca w klastrach HA oraz dodatkowo w trybie DC-DRC ("data center - disasterrecoverycenter").
Praca w trybie punkt-punkt oraz w trybie "mesh" dla MPLS; obsługa standardów Metro Ethernet oraz sieci VPLS.
WsparciedlaVVoIP (Voice and video over IP applications).
Zgodność z FIPS 140-2 level 2 oraz Common Criteria EAL4+.
5 modeli appliance o przepustowościach od 3Mbps do 10 Gbps.


Rozwiązanie Certes występuje również w postaci oprogramowania, które może być uruchomione w środowisku wirtualnym.

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG