Cynet 360

Cynet 360 to unikalna platforma all-in-one, służąca do kompleksowej ochrony i monitorowania stanu bezpieczeństwa w całej organizacji, korelując kluczowe z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem IT obszary działania, tzn. sieci, urządzenia, użytkowników, procesy oraz pliki. Rozwiązanie pozwala na niezależne od innych systemów wczesne wykrywanie zagrożeń, infekcji, podejrzanych działań, przez co zapewnia ochronę przed zaawansowanymi atakami oraz niezwykle skuteczne usuwanie zagrożeń, których nie wykryły inne używane systemy bezpieczeństwa. Rozwiązanie Cynet-360 oferuje unikalne podejście do bezpieczeństwa ofensywnego oraz defensywnego a jego główne cechy to między innymi:

  1. Kompleksowa wizualizacja stanu bezpieczeństwa w organizacji, oparta na niezależnym od innych systemów skanowaniu komunikacji w sieci, zachowania i sposobu działania i plików, procesów, zdarzeń w pamięci urządzeń końcowych oraz zachowań samych użytkowników.
  2. Wykrywanie podejrzanych zdarzeń i analiza zachowań dzięki monitorowaniu i korelacji informacji z 4 najważniejszych krytycznych obszarów (plików, urządzeń końcowych, użytkowników oraz sieci) zapewnia zdolność do wykrycia nawet najbardziej zaawansowanych form ataku, analizując wszystkie informacje za pomocą tysięcy wskaźników behawioralnych i ponad 25 inteligentnych baz danych.
  3. Wczesne wykrywanie ataków i zagrożeń (deception/decoys) – dzięki unikalnym mechanizmom ochrony, wykorzystującym m.in. zaawansowane formy wabików i pułapek, Cynet pozwala na wykrycie ataku już na etapie jego przygotowywania. Tego rodzaju działanie umożliwia wykrycie zagrożenia wcześniej niż tzw. Zero-Day, co daje szanse na przygotowanie organizacji do reagowania na nowe formy ataków, zanim one jeszcze wystąpią.
  4. Usuwanie zagrożeń (remediation) – w przypadku wykrycia malware, krytyczne staje się jego jak najszybsze i skuteczne ich usunięcie. W przypadku Cynet-360 jest możliwe za pomocą jednego kliknięcia i/lub stworzonej automatycznej reguły. Reakcja zajmuje wtedy sekundy a nie godziny lub dni, skracając ryzyko propagacji infekcji w obrębie reszty organizacji.
  5. Narzędzia śledcze (forensic) – Cynet zapewnia bardzo zaawansowane możliwości głębokiej analizy śledczej, zarówno statycznej jak i dynamicznej, z wykorzystaniem wbudowanego lub chmurowego kontekstowego sandboxa.
  6. Security Operations Center 24/7 – opcjonalna usługa wsparcia zaawansowanej analityki zagrożeń, oferowana w formie całodobowej pomocy ekspertów może być nieocenioną pomocą w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Specjaliści producenta pomogą przeanalizować zagrożenia, doradzą najskuteczniejsze formy ich eliminacji oraz pomogą uszczelnić systemy bezpieczeństwa na przyszłość.
  7. Organiczanie fałszywych alarmów (false positives) - przypadki fałszywych alarmów niepotrzebnie zajmują czas i zasoby organizacji, dlatego sposób działania Cynet-360 pozwala na lepszą analizę informacji i zdarzeń, obserwowanych w różnych obszarach. Korelacja tych danych ze wszystkich krytycznych obszarów pozwala na efektywną ocenę poziomu zagrożenia i podjęcie właściwych działań. Tak precyzyjna detekcja i ocena ryzyka, poparta mechanizmem samouczenia się systemu w oparciu wielowątkową analizą zbieranych danych w czasie jest unikalną cechą rozwiązania Cynet, dzięki czemu z upływem czasu system pozwoli na ograniczenie fałszywych alarmów do niemal zera. 
  8. Szybka i prosta implementacja – dzięki unikalnemu rozwiązaniu sposobu współpracy serwera z urządzeniami końcowymi, Cynet-360 nie wymaga instalacji agentów, dzięki czemu implementacja nawet w środowisku wielu tysięcy urządzeń końcowych zajmuje tylko kilka godzin. Dzięki takiemu podejściu unikamy problemów ze sterownikami, niekompatybilności z innymi agentami, aplikacjami oraz ryzyka wystąpienia tzw. blue screens.

Strona producenta: http://www.cynet.com/

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG