Zscaler

Pełne możliwości eksploracji i badania danych
Ponad 70% ruchu opuszczającego sieć przedsiębiorstwa to ruch HTTP lub HTTPS. Ruch ten generuje ogromne ilości wpisów w dziennikach: codziennie ruch WWW przeciętnej firmy z listy Fortune 5001 generuje od 10 do 40GB dzienników!Co gorsza, nie istnieją proste narzędzia umożliwiające skonsolidowane raportowanie lub eksplorowanie konkretnych danych.Firmy dysponujące wieloma bramami internetowymi muszą radzić sobie z dużą liczbą oddzielnych dzienników, cozdecydowanie utrudnia uzyskanie skonsolidowanego obrazu całej aktywności internetowej w przedsiębiorstwie.

Obecne rozwiązania
Większość firm musi przechowywać dzienniki ruchu internetowego przez przynajmniej rok. Obecnie stosowane rozwiązaniasłużące do rejestrowania ruchu sieciowego bazują narelacyjnych bazach danych, które nie skalują się wstopniuwystarczającym do obróbki tak ogromnych ilości przechowywanych danych. Co więcej, są zbyt wolne, gdy chodzi ouzyskanie dostępu do informacji i ich analizowanie,podczas, gdy przedsiębiorstwa wydają pokaźne kwotyna nośnikipamięci masowej, na których dzienniki są zapisywane, a których praktycznie nie można efektywnie odczytywać iwykorzystywać.

Technologia
Efektywne przechowywanie wszystkich informacji dotyczących aktywności w Internecie
Technologia firmy Zscaler, NanoLog, doskonale sobieradzi z ogromnymi ilościami danych w zakresie ichprzechowywania ianalizowania. Umożliwia to przedsiębiorstwom analizowanie informacji o wykorzystaniu Internetu takich,jak działaniapracowników, interfejs WWW poczty elektronicznej, wysłane załączniki, informacje opublikowane w serwisachspołecznościowych czy treść rozmów z partnerami lubkonkurentami prowadzonych za pomocą komunikatorów internetowych.

Możliwość szczegółowej eksploracji danych
Rozwiązanie Zscaler pozwala firmom eksplorować dzienniki WWW podczas prowadzenia dochodzeń, z przyczynprawnych,czy na potrzeby wewnętrzne. Przedsiębiorstwa mogą zejść do poziomu działań zarejestrowanych w konkretnychprzedziałach czasu, dotyczących konkretnych użytkowników, działów, lokalizacji, itp. Można na przykładustalić, którzypracownicy biura w Poznaniu wysłali konkurentowi komunikatorem wiadomość z załącznikiem, który zawierał poufneinformacje. Poza analizowaniem konkretnych zachowań, rozwiązanie Zscaler umożliwia przedsiębiorstwom lepszezrozumienie ogólnych tendencji występujących w rejestrowanym ruchu, co pozwala wykrywać odchodzące odnormyzachowania i planować wymagania odnośnie przepustowości i sieci.

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG